Работилници с психолози

Детското психично здраве е от особено важно значение за правилното развитие на подрастващите.
Това е и основната причина това лято да работим с едни от най-добрите детски психолози, с които ще създадем интересни работилници, в помощ на децата.

Чрез групови терапевтични и арт занимания, провеждани от клинични психолози с опит в работата с деца, малчуганите усвояват умения за общуване и сътрудничество с връстници, адаптиране към социална среда, себеизразяване, развиване на емоционалната интелигентност, креативност и умения за свободна игра.


Водещите заниманията психолози ще бъдат между един и трима според активностите и броя на групата. След края на заниманията с децата, родителите получават кратка консултация с един от психолозите, който ще сподели наблюдения и ще даде обратна връзка за способностите на детето през призмата на професионалния опит и проведените занимания.

Тематичните занимания са разделени на следните модули:

Направи си мечта – С игри и разнообразни материали ще се понацапаме, поопознаем и децата ще имат възможността да проучат вътрешния си свят и да му дадат глас в забавна и безопасна среда.

Приказни умове – Насърчавайки творчеството и креативността, децата се потапят в един свят на приказни истории, където авторите са самите те, а техните творби оживяват.

Четки и усмивки – Това, което не може да бъде назовано с думи, може да бъде нарисувано. Преминаваме през едно вълнуващо пътешествие на емоционалния свят с магията на рисунките.

Вълшебен театър – Култивирането на емпатия, разбирането на чуждата позиция и развиването на уменията за потапяне в дейност е не само полезно, но и приятно и забавно с ролеви игри!

Малки приключенци – Да стимулираме работата в екип и взаимната подкрепа става леко и приятно с груповите предизвикателства, перфектни за развиване на мисленето и уменията за решаване на проблеми.

Цена на посещение: 45 лв.
Начало: 17.06
Времетраене: 90 мин. (веднъж седмично)

При интерес, можете да се свържете с нас!